Szakmai hírek

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk a 2020. évi iskolaérettségi vizsgálatokban érintett gyermekek szüleit arról, hogy, a tankötelezettség megkezdésének időpontjával kapcsolatos eljárásokban a kérelmező szülőnek/gyámnak- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak szerint-joga van megismerni a kirendelés alapján elkészített szakértői vélemények tartalmát. Ilyen módon kizárólag az érintett gyermek törvényes képviselője (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő(k) vagy gyám) számára betekintési lehetőséget biztosítunk minden tagintézményünk esetében 2020. március 31-ig a vizsgálataink során született szakértői véleményekbe. A betekintés intézményeinkben személyesen történhet hivatali időben, postai úton való megküldésre nincs lehetőség.